OBS! Dette er frivillig å tegne et medlemskap for Stolpejakten Vågå.

Du trenger ikke være medlem for å gå stolpejakt. Det er et gratis tilbud for alle!

Men det er viktig at vi også i framtiden kan drive med dette og da krever det finansiering. Det er kostnader forbundet med å drive stolpejakten, så det er flott hvis du vil bli medlem og støtte opp om Stolpejakten Vågå. 

Kontingenten for to år av gangen er på kr. 50,- pr. person. (2024/2025, 2026/2027 osv...)
Du kan betale med Vipps/kort. (Effektus)

Dette er et positivt tiltak som bedrer folkehelsen, i alle aldre. 

Les gjerne mer på stolpejaktenvaga.no

Medlem
  • Ja
  • Nei!
  • Ja
  • Nei!
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.