OBS! Dette er frivillig å tegne et medlemskap for Stolpejakten Vågå.

Du trenger ikke være medlem for å gå stolpejakt. Det er et gratis tilbud for alle!

Men det er viktig at vi også i framtiden kan drive med dette og da krever det finansiering. Det er kostnader forbundet med å drive stolpejakten, så det er flott hvis du vil bli medlem og støtte opp om Stolpejakten Vågå. Siden vi starter så seint, er dette kontingenten for både 2022 og 2023. 

Kontingenten er på kr. 50,- pr. person. Du kan betale med Vipps/kort. (Effektus)

Dette er et positivt tiltak som bedrer folkehelsen, i alle aldre. 

Les gjerne mer på stolpejaktenvaga.no

Medlem
  • Ja
  • Nei!
  • Ja
  • Nei!
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.